Hotline: 056-9999-699 – Time: 07:00 – 21:00

Thang rút đôi chữ A HAKAWA gồm những loại nào?

Thang đôi chữ A HAKAWA có rất nhiều mẫu mã và đa dạng về chiều cao đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Riêng nói về dòng thang rút đôi chữ A HAKAWA thì bạn có thể tham khảo một số model dưới đây:

Thang nhôm HK250:
  • Chiều cao tối đa: 5m.
  • Chiều cao thu gọn: 0,92m.
  • Chiều cao chữ A: 2.5m.
Thang nhôm HK-256:
  • Chiều cao tối đa: 5,6m.
  • Chiều cao thu gọn: 1m.
  • Chiều cao chữ A: 2,8m.
Thang nhôm HK-238: 
  • Chiều cao tối đa: 3,8m.
  • Chiều cao thu gọn: 0,8m.
  • Chiều cao chữ A: 1,9m.

Đàm Thuận

See all author post