Hotline: 056-9999-699 – Time: 07:00 – 21:00

Giá thang rút đơn nhôm HAKAWA bao nhiêu?

Giá thang rút đơn chính hãng HAKAWA đều được niêm yết và công khai minh bạch. Giá thang nhôm rút đơn giao động phụ thuộc vào chiều cao, khi thang càng cao thì giá thành cũng lớn.

Hiện nay HAKAWA có các Model thang nhôm rút đơn như sau:

  • Thang nhôm rút đơn HK-138.
  • Thang nhôm rút đơn HK-144.
  • Thang nhôm rút đơn HK-150.

Thang rút đơn HAKAWA cho chiều cao tối đa đến 5 mét chắc chắn sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề về chiều cao giúp bạn.

Đàm Thuận

See all author post